توضیحات پروژه

کابینت در آشپزخانه از ضروری ترین قسمتهای دکور منزل میباشد . این روزها با داشتن آشپزخانه های اپن دید مناسبی از قسمت پذیرایی و هال به داخل آشپزخانه داریم پس باید به بهترین نحو از فضای آشپزخانه استفاده و آن را پوشش دهیم در این کار که فضایی کوچک میباشد کابینت از جنس mdf طراحی شده است .