توضیحات پروژه

یکی از پرکاربردترین صنایع چوب کمد یا دراور میباشد برای قراردادن لباسها و یا هر وسیله دیگر در این تصویر شما دو کمد کجزا یکی سه کشو و دیگری چهار کشو را ملاحظه مینمائید که میتوانید آنها رادر کنار هم و یا در دو نقطه جداگانه قراردهید .