توضیحات پروژه

جزیره در آشپزخانه یکی از طراحی های مدرن برای آشپزخانه های امروزی می باشد. در این نوع طراحی یک ست ترکیبی به صورتکابینت در وسط آشپزخانه قرار می گیرد که می توان برای جاسازی سینک ظرفشویی، گاز، و حتی به عنوان میز نهارخوری از آن استفاده کرد.استاندارد ارتفاع جزیره آشپزخانه ۹۰ سانتی متر تا یک متر است؛ یعنی در ارتفاعی هم سطح کابینت ها یا کمی بلند تر. اگر می خواهید از صندلی هایی با پایه بلند به منظور صرف غذا در کنار جزیره استفاده کنید می توانید ارتفاع جزیره آشپزخانه را دوتکه در نظر بگیرید؛ یعنی یک بخشی با ارتفاع استاندارد برای سینک و گاز (ارتفاعی بین ۹۰-۸۰ سانتی متر) و قسمتی دیگر را هم با ارتفاعی بلند تر و متناسب با صندلی های شما (هنگامی که روی صندلی می نشینید) در نظر بگیرید. همین اختلاف سطح جزئی هم به زیبایی و متفاوت بودن آشپزخانه تان بسیار کمک می کند.آشپزخانه های جزیره بسته به مدل طراحی حتی گاهی از یک آشپزخانه اپن هم به فضاهای دیگر خانه دسترسی بیشتری دارند. به همین دلیل است که باید حواس تان باشد تا همیشه این فضا مرتب به نظر برسد. بعد از آنکه مشخص شد که چه کارکردی از جزیره آشپزخانه تان انتظار دارید سراغ طراحی بروید. اگر هم می خواهید روی جزیره آشپزخانه هم سینک ظرفشویی قرار داشته باشد و هم فضایی برای صرف غذا به فضای بزرگتری احتیاج دارید.

کابینت جزیره مدرن