توضیحات پروژه

رنگ سفید امروزه به دلیل بازتاب نور مورد استقبال زیادی قرار گرفته است . در چوب ها ی MDF میتوانید از روکشهای بارنگ سفید یک دست یا سفید با رگه ها و طرح انتخاب کنید اما نوعی از چوب با روکش سفید براق بیشتر مورد استقبال قرار میگیرد که به های گلاس معروف است . چوب های گلاس همان MDF با روکش سفید براق میباشد . یکی از رنگهای تلفیقی با این روکش چوب  نقره ای براق میباشد .