توضیحات پروژه

برای زیباتر نمودن نمای کابینت آشپزخانه و تلفیق بین رنگهای سرد و گرم میتوانید از شیشه و فلز در نما استفاده نمائید . داشتن طبقاتی به صورت نمای شیشه ای میتواند به ظروف  کریستالی شما جلوه ای زیباتر بدهد همچنین اسستفاده از هود .فر …..به صورت رنگ استیل جلوه زیبایی به نمای کابینت MDF میدهد .